Rekvizitai ir kontaktai

Absolventų klubas „ASU alumni“

Kodas: 302295716
Teisinė forma – asociacija
Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

AB SEB bankas
Sąskaitos Nr. LT88 7044 0600 0687 1546

Adresas:  Studentų 11, 53361
Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva
El. p. asu@asu.lt; alumni@asu.lt

Asmuo kontaktams: Silva Tamošiūnienė
Tel. (8~37) 788 122
Faks. (8~37) 39 75 00

Fakultetai