2015 m. valdyba

Absolventų klubo „ASU Alumni“ valdybos  nariai

                                   2015 03 27

Miceikienė Astrida            EVF (klubo prezidentė)

Rimantas Dapkus               AF (I-asis viceprezidentas)

Jonas Varkalys                   VŪŽF (II-sis viceprezidentas)

Maziliauskas Antanas        VŪŽF (rektorius)

Algis Kvaraciejus               VŪŽF (dekanas)

Domeika Rolandas             ŽŪIF (dekanas)

Pranckietis Viktoras           AF (dekanas)

Bartkevičius Edmundas     MEF (dekanas)

Agnė Pranckutė                 EVF (studentų astovė)

Stončiuvienė Neringa         EVF

Makelis Edvardas              AF

Mantas Rudaitis                 EVF

Egidijus Stašelis                 VŪŽF

Antanas Juodvalkis            MEF

Adomas Balsys                  ŽŪIF

Vilma Kalendauskaitė        (Alytaus sk. pirmininkė)

Rimantas Liatukas             (Šilutės sk. pirmininkas)

Vaclovas Karbauskis          (Tauragės sk. pirmininkas)

Ramūnas Lydis                  (Plungės sk. pirmininkas)

Dalia Kavaliauskienė         (Panevėžio sk. pirmininkė)

LŽHIS                               (Juridinis asmuo)

Fakultetai