2016 m. valdyba

Absolventų klubo „ASU Alumni“ valdybos  nariai

                                   2017 02 24

Miceikienė Astrida            EVF (klubo prezidentė)

Rimantas Dapkus               AF (I-asis viceprezidentas)

Jonas Varkalys                   VŪŽF (II-sis viceprezidentas)

Maziliauskas Antanas        VŪŽF (rektorius)

Algis Kvaraciejus               VŪŽF (dekanas)

Domeika Rolandas             ŽŪIF (dekanas)

Aušra Blinstrubienė          AF (dekanas)

Bartkevičius Edmundas     MEF (dekanas)

Vytenis Natanas                  EVF (studentų astovas)

Stončiuvienė Neringa       EVF

Makelis Edvardas              AF

Mantas Rudaitis                EVF

Egidijus Stašelis                 VŪŽF

Antanas Juodvalkis           MEF

Adomas Balsys                   ŽŪIF

Vilma Kalendauskaitė        (Alytaus sk. pirmininkė)

Stanislovas Liepis               (Šilutės sk. pirmininkas)

Vaclovas Karbauskis          (Tauragės sk. pirmininkas)

Danutė Jarašiūnienė          (Plungės sk. pirmininkas)

Dalia Kavaliauskienė          (Panevėžio sk. pirmininkė)

Jonas Varkalys                    (LR Seimo sk. pirmininkas)

LŽHIS                                  (Juridinis asmuo)

Fakultetai