I-ais viceprezidentas

image23

II- sis viceprezidentas –  Rimantas Dapkus

1960–1971 m. mokėsi Rusnės (Šilutės r.) vid. mokykloje, 1971–1976 m.

Studijavo LŽŪA (dabar ASU) Agronomijos fak., 1980–1984 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto aspirantūroje (neakiv.), 1984 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (1993 m. nostrifikuota daktaro ) disertaciją.

1976–1984 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės m.t. instituto Žolių ūkio sk. jaun. moksl. bendradarbiu,
1984–1989 m. – direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, Pašarinių kultūrų selekcijos centro vadovu,
1989–1997 m. – LŽI direktoriumi,
1997-2013 m. – UAB „Dotnuvos projektai“ gen. direktoriumi.

Fakultetai