Apie mus

Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubas „LŽŪU alumni“ įkurtas 2008 m. gruodžio 10 d.

Klubo vizija

veikli, visuotinai pripažinta organizacija, dirbanti Universiteto ir jo absolventų labui; prisidedanti prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos.

Klubo vertybės:

 • bendrystė (visi esame tos pačios Alma Mater absolventai)
 • partnerystė (mes – Universitetui, Universitetas – mums)
 • pagarba tradicijoms ir inovacijų siekiamybė.

Siekiamybės:

 • sudaryti galimybes plėtoti visapusiškai naudingą dialogą ir partnerystę tarp:
  • visų kartų absolventų
  • esamų ir būsimų absolventų (šiandienos studentų)
  • absolventų ir Universiteto bendruomenės
 • kurti ir stiprinti pasididžiavimo savuoju Universitetu tradicijas
 • gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį
 • padėti Universitetui įgyvendinti jo viešąją misiją
 • prisidėti prie savojo Universiteto įvaizdžio šalyje ir užsienyje gerinimo