Absolventų susitikimas 2009 04 04

2009 m. balandžio 4 d. įvyko absolventų klubo „LŽŪU alumni“ susitikimas, skirtas klubo veiklos pristatymui bei plėtros galimybių aptarimui.
Renginio pradžioje sveikinimo žodį absolventams tarė Universiteto rektorius prof. Romualdas Deltuvas. Daina bei prisiminimais apie savąją Alma Mater pasidalino vienas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto absolventų, dabar Kultūrologijos ir filosofijos katedros docentas Egidijus Mažintas.

Klubo prezidentas Edvardas Makelis trumpai aptarė klubo veiklą, jo misiją ir viziją, nubrėžė artimiausių klubo planų gaires, pasidalino įspūdžiais apie užsienio universitetų alumnų organizacijas.

LŽŪU studijų prorektorius Jonas Čaplikas absolventus apibūdino kaip Universiteto misijos vykdytojus, kurie Alma Mater suteiktą šviesą toliau neša savo gyvenime.

Susitikime taip pat kalbėjo Klubo valdybos narė Astrida Slavickienė, ragindama susirinkusius susitikimo dalyvius – Universiteto absolventus – būti aktyviems, išsakyti savo idėjas apie „LŽŪU alumni“ veiklos galimybes, prisijungti prie kitų klubo narių ir kartu plėtoti veiklą, mintimis apie Klubo veiklos galimybes dalijosi absolventai Aldona Marcinkevičienė, Alfonsas Tamošiūnas ir kt.

Malonius prisiminimus apie Akademiją (kitaip šis absolventas savo gimtosios Alma Mater nevadina), studijų laikus ir gerbiamus profesorius išsakė ir dainomis palydėjo Žemės ūkio inžinerijos fakulteto absolventas Vytautas Babravičius.

Renginio pabaigoje absolventai šnekučiavosi, dalijosi įspūdžiais, prisiminimais ir naujais planais prie vaišių stalo.