Klubo 5 metų gimtadienis 2013 12 06

Renginio dienotvarkė

1300–1330  Dalyvių registracija

1330–1335  Įžanginis žodis. „ASU alumni“ klubo prezidentas Jonas Varkalys

1335–1400  Muzikinis sveikinimas

1400–1415  Sveikinimo žodis. JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas

LR švietimo ir mokslo viceministras prof. Rimantas Vaitkus

ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas

1415–1430  Klubo kūrimosi istorija. ASU prorektorius prof. dr. Jonas Čaplikas

1430–1445   Klubo uždaviniai ir veikla kūrimosi ir pirmojo penkmečio laikotarpiu. „ASU alumni“ klubo viceprezidentas dr. Edvardas Makelis

1445–1500 „ASU alumni“ klubas ir Aleksandro Stulginskio universitetas šiandien ir rytoj.

ASU rektorius, „ASU alumni“ klubo valdybos narys prof. dr. Antanas Maziliauskas

1500–1600  Diskusijos, svečių pasisakymai

Renginio akimirkos