Rugsėjo 1-oji

Neoficiali statistika liudija, kad beveik trečdalis vadovaujančių darbuotojų šalyje yra baigę Lietuvos žemės ūkio universitetą (LŽŪU), seniau – akademiją. Tai tikrai reikšmingi skaičiai. Iniciatyviausi universiteto absolventai susibūrė į klubą „LŽŪU alumni“. Jo vizija – veikli, visuotinai pripažinta organizacija, dirbanti universiteto ir jo absolventų labui, prisidedanti prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos. Susirinkę į savo Alma Mater klubo „LŽŪU alumni“ nariai šventiškai paminėjo Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną, pasveikino į Universitetą įstojusius pirmakursius ir visiems studentams dovanojo grupės „69 danguje“ koncertą.

Klubas „LŽŪU alumni“ siekia sudaryti galimybę plėtoti visapusiškai naudingą dialogą ir partnerytę tarp visų kartų absolventų, dirbančių šalies žemės ūkyje ir agroversle, bei būsimų absolventų, šiandienos studentų, universiteto bendruomenės, kurti ir stiprinti pasididžiavimo savuoju universitetu tradicijas, gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį, padėti universitetui įgyvendinti jo viešąją misiją, prisidėti prie universiteto įvaizdžio šalyje ir užsienyje gerinimo.

Kaip sakė LŽŪU Senato pirmininkas prof. habil. dr. Rimantas Velička, absolventų klubo susibūrimas yra dar vienas įrodymas, kad visi – tiek dabartinė universiteto akademinė bendruomenė, tiek absolventai – yra tos pačios šaknys, ta pati šeima. Pradėta klubo veikla rodo, kad šaknys reikalingos, kad jos gilios ir duoda savo vaisių per absolventus, iniciatyvius žmones, kurie pasiekia karjeros aukštumų ir neužmiršta savo Alma Mater.

Klubas „LŽŪU alumni“, pasak jo prezidento dr. Edvardo Makelio, dabar vienija virš 50 narių, universiteto absolventų. „Didžioji dalis jaunų žmonių, kurie kitąmet ar vėliau baigs universitetą, be abejo, savo veiklą sies su agrariniu sektoriumi. Kiekviena sritis gyvybinga tiek, kiek joje dirbantys žmonės sukaupia gebėjimų. Todėl viena pagrindinių „LŽŪU alumni“ klubo idėjų yra patirties, tradicijų perdavimas, puoselėjimas. Universitetas be savo auklėtinių – kaip paukštis be sparnų. Vienas žmogus negali pakeisti pasaulio, o bendruomenė gali daug daugiau “, – sakė E. Makelis. Pasak jo, dabar į mūsų šalį ateina nemažos galimybės pasinaudoti ES skiriamais resursais ir modernizuoti universiteto laboratorijas, gerinti mokslo, o drauge ir studijų bazę. Mokslo, technologijų parko veikla turi eiti ta kryptimi, kuri reikalinga agrariniam verslui.

Klubo „LŽŪU alumni“ nariai tikisi, kad jų darbai duos naudos universitetui, o kartu ir agroverslui. Artimiausiu laiku klubas planuoja įsijungti į kuriamo Kaimo tinklo veiklą. Daug galimybių bendrauti su buvusiais universiteto auklėtiniais mato ir universitete rengiamų parodų metu. Dar vienas svarbesnių tikslų – grįžtamojo ryšio suformavimas tarp baigusių universitetą absolventų ir dabartinių studentų. Tai – praktikos galimybės, geriausių agroverslo įmonių žinojimas ir pan.

Klubo veikla – visuomeninė. Klubo valdybos nariai spręsti bendrų klubo klausimų dažniausiai susirenka kartą per mėnesį, šeštadieniais. Aktyviai dalyvauja visų universiteto fakultetų dekanai, planuojama, kad klubo veiklą visose šalies apskrityse kuruos ir regionų atstovai. Klubo veikla viešinama LŽŪU interneto tinklalapyje esančiame klubo puslapyje, taip pat „LŽŪU alumni“ informaciniai rėmėjai laikraštis „Ūkininko patarėjas“ bei žurnalas „Mano ūkis“.

Straipsnį parengė „ŪP“ korespondentė
Rasa JAGAITĖ

image-6 image-5 image-4 image-3 image-2 image-1 image