Senjorų susitikimas 2010 05 13

Lietuvos žemės ūkio universiteto absolventų klubas „LŽŪU alumni“ š.m. gegužės 13 d. į universitetą pakvietė susiburti ir pabendrauti klubo narius senjorus. Kaip pabrėžė klubo prezidentas Edvardas Makelis, antrus metus savo veiklą plėtojantis klubas dar tik kuria savo tradicijas, ir tikimasi, kad senjorų susitikimas taps tradiciniu gegužės mėnesio renginiu.

„Tradiciniais dalykai tampa tada, kai jie pasikartoja bent dešimtį kartų. Mūsų klubas dar tik kuria savo tradicijas. Vienijame visus tuos, kurie turi ryšį su universitetu. Viena iš mūsų galimybių – organizuoti renginius. Mokslo metų pradžioje darome šventę akademiniam jaunimui. Rudeninės parodos metu organizuojame konferenciją, dar rengiame ir metinius susirinkimus. Manome, kad būtina atskira šventė ir senjorams, daugybę energijos atidavusiems ir tebeduodantiems žemės ūkio mokslams“, – aiškina E. Makelis.

LŽŪU rektorius Romualdas Deltuvas, sveikindamas absolventų klubo veiklą, pabrėžė, kad LŽŪU įvaizdis nuolatos gerėja – tai rodo ir kasmetiniai aukštųjų mokyklų reitingai: per trejus metus iš 13 vietos pakilta iki 9-osios. Sudarytos puikios sąlygos studentams studijuoti. Sutvarkyta infrastruktūra, graži aplinka išskiria jį iš kitų universitetų. „Jei anksčiau mūsų studentai kartais ir vengdavo pasakyti, kur jie mokosi, tai šiandien jie su pasididžiavimu ištaria savo aukštosios mokyklos vardą“, – pabrėžė R. Deltuvas, prisimindamas universitetą garsinančius sportininkus, saviveiklininkus, gabius studentus.

Rektorius apžvelgė ir kai kurias šiandienos aktualijas – pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą, ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. LŽŪU turi tapti viešąja įstaiga. Tam reikia parengti naują statutą, kurio projektas šiomis buvo įteiktas įvertinimui Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Bus suformuotas naujas savivaldos organas – Universiteto Taryba iš 11 žmonių, kuri ir rinks rektorių (iki šiol rinkdavo Senatas). „Mano kadencija jau baigiasi, bet įstatymo netobulumo dėka aš vis dar sėdžiu šioje kėdėje. Nuo pirmadienio būsiu tik einantis rektoriaus pareigas“, – pajuokavo R. Deltuvas.

Svarstytas ir klausimas, ar reikia keisti LŽŪU pavadinimą – apie tai dažnai diskutuojama pastaruoju metu. Pats gyvenimas verčia į žemės ūkio mokslus žvelgti plačiau, nes ir į kaimą, į žemdirbio darbą žiūrima visai kitaip negu prieš dešimtmetį. Žemės ūkyje šiandien dirba pati moderniausia technika, įdiegtos informacinės technologijos, inovatyvūs sprendimai, o pati kaimo sąvoka suprantama labai plačiai – nuo maisto gamybos iki biokuro žaliavų bazės bei rekreacinių zonų kūrimo. Tad svarstoma, galbūt pavadinimas Gyvybės mokslų universitetas labiau atspindėtų išsiplėtusias žemės ūkio mokslų ribas. Kita vertus, nuo pavadinimo pakeitimo niekas iš esmės nesikeičia.

„Naujas universiteto pavadinimas nieko nekeis, jei mes nepersitvarkysime iš vidaus. O tvarkyti tikrai yra ką. Pirmiausia reikia atnaujinti programas. Manau, kad artėjantis rugsėjis viską sustatys į savo vietas ir paaiškės mūsų ateities gairės“, – sakė R. Deltuvas.

„LŽŪU alumni“ klubas siekia kurti ir stiprinti pasididžiavimo savuoju universitetu tradicijas, gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį, padėti universitetui įgyvendinti viešąją misiją, gerinti jo įvaizdį šalyje ir užsienyje. Klubo prezidentas Edvardas Makelis išreiškė viltį, kad klubo veikla plėsis, o jo nariais bus tampama nuo tos akimirkos, kai tik įstojama į universitetą.

Lietuvos žemės ūkio universiteto absolventų klubas „LŽŪU alumni“ vakar pakvietė susiburti ir pabendrauti klubo narius senjorus. Kaip pabrėžė klubo prezidentas Edvardas Makelis žmogaus ryšys su žmogumi yra neabejotinai pati didžiausia vertybė, tad vakar organizuotas renginys kaip tik ir buvo skirtas susitikti seniems bičiuliams ir bendraminčiams. „Alumni klubo vardu dėkoju visiems senjorams ir linkiu, kad taptų tradicija kiekvieną pavasarį mums susitikti ir išsakyti savo mintis“, – sakė E. Makelis

LŽŪU rektorius Romualdas Deltuvas, sveikindamas absolventų klubo veiklą, pabrėžė, kad LŽŪU įvaizdis nuolatos gerėja, bet pasiektai mokymo kokybei išsaugoti būtina sutelkti jėgas ir atnaujinti programas „Turime labai ilgas ir gražias tradicijas, kurios susiklostė per daugiau kaip 80 metų. Išleista ne viena absolventų karta: tarp jų ir ministrai, ir Seimo nariai, ir agroverslo lyderiai, ir mokslininkai, ir daugybė profesionaliai dirbančių žemdirbių“, – sakė prorektorius Jonas Čaplikas, pabrėždamas, kad universiteto veikloje akademiškumas, tradicijos ir nauji proveržiai bei iššūkiai eina greta.

Senjorams koncertavo LŽŪU liaudies muzikos kapela „Ūkininkai“

image-4 image-3 image-2 image-1 image