Studijų metų pradžios šventė – 2010

Beveik prieš dvejus metus įsikūręs Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) absolventų klubas „LŽŪU alumni“ rugsėjo 7 d. surengė studijų metų pradžios paminėjimo šventę – visiems universiteto studentams dovanojo Sashos Song koncertą ir diskoteką, kurią vedė DJ Darius.

„Vienas klubo tikslų – būti neatskiriama universiteto bendruomenės dalimi. Tai galima daryti įvairiomis formomis. Pavasarį organizavome renginį universiteto senjorams. Manau, jis pavyko, nes dalyvavo daug žmonių, dėsčiusių universitete, dirbusių žemės ūkio srityje. O mokslo metų pradžia svarbi tuo, kad į universiteto bendruomenę įsilieja nemažas būrys naujų žmonių – jaunimo. Įprasta, kad studijų pradžiai skiriami koncertai ar kiti šventiniai renginiai. Šiemet antri metai, kai absolventų klubas rugsėjo pradžioje organizuoja koncertą, skirtą pirmiausia studentams, ypač pirmakursiams. Norime, kad jie įsilietų į universiteto bendruomenę“, – sakė „LŽŪU alumni“ klubo prezidentas dr. Edvardas Makelis.

Pasak klubo prezidento, šios šventės nebūtų buvę be rėmėjų – universiteto absolventų, o dabar agroversle žinomų žmonių pagalbos, kurie dirba Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT), UAB „Dotnuvos projektai“, AB „Lytagra“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Arvi kalakutai“, UAB „Chmieliauskas ir Ramonas“. Tarp rėmėjų yra ir ūkininkas Kazimieras Venckus. Informaciniai „Alumni“ klubo rėmėjai – laikraštis „Ūkininko patarėjas“ ir žurnalas „Mano ūkis“.

Šiemet į LŽŪU įstojusių pirmakursių skaičius mažesnis negu praėjusiais metais. Tačiau universiteto dėstytojai džiaugiasi, kad atėjo daugiau motyvuotų jaunuolių. „Pavyzdžiui, didžioji dauguma abiturientų, pasirinkusių Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų programas, įstojo pagal pirmąjį-trečiąjį pageidavimus, nurodytus priėmimo prašymuose. Tad galime teigti, jog atėjo studijuoti jaunuoliai, kurie žino, ko nori. Jei motyvacija yra, reikia tikėtis ir gerų būsimų žemės ūkio specialistų“, – sakė doc. dr. Astrida Slavickienė, LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė plėtrai ir viešiesiems ryšiams, „LŽŪU alumni“ klubo prezidento pavaduotoja ir valdybos narė.

„LŽŪU alumni“ klubo vienas tikslų – propaguoti, populiarinti universiteto studijų programas. „Mes per klubo narius, LŽŪKT rajonų biurus vasarą platinome informaciją apie universitetą į kaimo mokyklas, kaimo vietoves. Visais galimais būdais, asmeniniais kontaktais stengėmės prisidėti prie to, kad universitetas pasipildytų naujais nariais – gabiais abiturientais“, – sakė A. Slavickienė.

„Alumni“ klubas siekia nuo pirmojo kurso parodyti universiteto studentams, kad jų Alma Mater nesibaigia tuomet, kai įteikiami bakalauro ar magistro diplomai. „Norime, kad, jau būdami studentai, jaunuoliai žinotų, kas yra „Alumni“ klubas, kad galima jame dalyvauti. Norime ugdyti pagarbą universitetui ir parodyti, kad, baigus jį, galima čia sugrįžti su savo iniciatyvomis, naudingais pasiūlymais, kaip dirbti universitetui ateityje, kad jis būtų naudingas šalies agroverslui“, – sakė A. Slavickienė.

Į „LŽŪU alumni“ klubą pagal įstatus dabar priimami universiteto absolventai ir visi kiti universitetui prijaučiantys, jame dirbantys, dirbę žmonės. „Vertėtų pasinaudoti pasaulio universitetų praktika, kai absolventų klubų veikloje gali dalyvauti ne tik baigusieji, bet ir studentai nuo pirmojo kurso. Masiškesnis ir stipresnis absolventų klubas bus tada, kai jo prezidentu bus išrinktas absolventas, kuris klubo nariu tapo būdamas pirmojo kurso studentu. Kadangi „LŽŪU alumni“ gyvuoja tik antrus metus, tai mes savo veiklos tradicijas dar tik pradedame kurti“, – sakė E. Makelis.

Parengė „ŪP“ korespondentė
RASA JAGAITĖ