Studijų metų pradžios šventė 2011

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) absolventų klubo „LŽŪU alumni“ šventiškai paminėti Rugsėjo 1-ąją – Mokslo žinių dieną ir pasveikinti į universitetą įstojusius pirmakursius, kurie, laikui bėgant, manoma, papildys absolventų būrį, jau tapo tradicija. Kad klubo renginiuose mielai dalyvauja dabartiniai universiteto studentai, patvirtino ir ASU miškininkystę studijuojantis studentų atstovybės prezidentas Antanas Girčys, kiti studentai.

– Buvimas „LŽŪU alumni“ klubo nariu leidžia didžiuotis esant šio universiteto absolventu ir palaikyti nenutrūkstamą ryšį su Alma Mater, – susitikime kalbėjo „LŽŪU alumni“ klubo prezidentas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis.

Sveikindamas susirinkusius su Mokslo žinių diena ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas priminė, kad tik dirbant išvien universiteto absolventams ir jaunimui, klubo veikla bus efektyvi.

Prieš trejus metus ASU absolventams kilusi mintis steigti klubą „LŽŪU alumni“ ir  tapti pripažinta organizacija, dirbančia Universiteto ir  jo absolventų labui, prisidedant prie žemės ūkio bei Lietuvos kaimo pažangos, visiškai pateisino. Tai rodo šio kubo organizuojami renginiai. „LŽŪU alumni“ valdyba, kurios sudėtyje yra visų universiteto fakultetų atstovai, ne tik organizuoja konferencijas, bendradarbiauja su studentais, bet ir reguliariai renkasi į posėdžius, aptaria aktualiausius veiklos klausimus. Pagarbą Alma Mater ir į kaimo ateitį perspektyviai žvelgiančiam jaunimui patvirtina tai, kad Mokslo žinių dienai skirtame renginyje dalyvavo ne tik žemdirbių organizacijų, universiteto atstovai, bet ir nemažas būrys svečių iš Seimo, kitų institucijų.

Šventės metu prezidentas dėkojo klubo rėmėjams ir svečiams – šiemet universiteto studentams buvo skirtas grupės „Pikaso“ koncertas.

Vanda VASILIAUSKAITĖ
„Ūkininko patarėjo“ korespondentė