Visuotinis klubo narių susirinkimas 2013 05 03

KVIETIMAS Į ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO ABSOLVENTŲ KLUBO „LŽŪU ALUMNI“ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

„LŽŪU alumni“ klubo Valdyba kviečia Jus į visuotinį klubo narių susirinkimą, kuris įvyks š. m. gegužės 3 d. 11.30 val. Universiteto IV rūmų konferencijų salėje (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.).

Susirinkime bus

  • aptarta klubo veikla 2012 m.;
  • pristatyta metinė klubo veiklos ataskaita, revizijos komisijos ataskaita;
  • svarstomas klubo veiklos planas;
  • sprendžiami kiti svarbūs klausimai, kuriems reikalingas visų klubo narių balsavimas.

Po renginio diskusija prie kavos puodelio.

Klubo valdybos vardu – Klubo prezidentas Edvardas Makelis