Klubo nariai

Džiaugiamės, kad mūsų klubo nariais jau tapo daugiau nei tūkstantis ASU studentų, absolventų bei kitų, Universitetui prijaučiančių asmenų.
2014 gruodžio 31 d. duomenimis Klubo veikloje dalyvavo 1547 asmenys.

2015 m. vasario mėn. 11 d. įvykęs valdybos posėdis 2 metų laikotarpiui suspendavo 1093 narių veiklą 2 metams, nes jie nesilaikė įstatų ir nemokėjo nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.

2015 m. klube buvo 472 nariai, 1 garbės narys, 1 juridinis asmuo.

2016 m. pabaigoje klubas vienijo 556 narius.

2017 m. kovo mėn. klubiečių priskaičiuota 579 nariai

2018 m gruodžio mėn. klubą vienija 578 nariai, iš jų:

Fakultetų skyriuose:

Agronomijos skyriuje – 23,
Ekonomikos ir vadybos skyriuje – 104,
Miškų ir Ekologijos skyriuje – 54,
Vandens ūkio – Žemėtvarkos skyriuje – 119,
Žemės ūkio inžinerijos skyriuje – 53 nariai.

Regioniniuose skyriuose:

Alytaus skyrius: – 42;
Panevėžio skyrius – 31;
Plungės skyrius – 32;
Šilutės skyrius – 30;
Tauragės skyrius – 35;
Seimo skyrius – 23;
Prienų skyrius – 3;
Lazdijų skyrius – 11 narių;

2018 m. naujai įkurti skyriai:

LR Kariuomenės skyrius – 18 narių (įkurtas 2018 m. spalio 11 d.)

Garbės narys –  buvęs LR Ministras Pirmininkas  Algirdas Butkevičius

Juridinis asmuo – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga