2018 m. valdyba

Absolventų klubo „ASU Alumni“ valdybos  nariai

                                   2018 10 31

Deleguoti valdybos nariai:

 • Miceikienė Astrida            EVF (klubo prezidentė)
 • Pranas Dailidė                   AF (I-asis viceprezidentas)
 • Alfreda M. Gedminienė   EVF (II-oji viceprezidentė)
 • Maziliauskas Antanas       VŪŽF (ASU rektorius)
 • Algis Kvaraciejus               VŪŽF (dekanas)
 • Domeika Rolandas            ŽŪIF (dekanas)
 • Aušra Blinstrubienė          AF (dekanas)
 • Bartkevičius Edmundas   MEF (dekanas)
 • Stončiuvienė Neringa       EVF (sk. pirmininkė)
 • Milgintė Bereikaitė            EVF (studentų atstovas)

Išrinkti valdybos nariai

 • Makelis Edvardas              AF
 • Skomantas Rukuiža          EVF
 • Egidijus Stašelis                 VŪŽF
 • Antanas Juodvalkis           MEF
 • Adomas Balsys                   ŽŪIF

Skyrių pirmininkai

 • Vilma Kalendauskaitė        (Alytaus sk.)
 • Stanislovas Liepis                (Šilutės sk.)
 • Julija Paltanavičiūtė           (Tauragės sk.)
 • Danutė Jarašiūnienė          (Plungės sk.)
 • Dalia Kavaliauskienė         (Panevėžio sk.)
 • Jonas Varkalys                    (LR Seimo sk. )
 • Cezaras Pacevičius              (Prienų sk.)
 • Audra Kimbirauskienė      (Lazdijų sk.)
 • Antanas Girčys                    (LR Kariuomenės sk.)

LŽHIS                                  (Juridinis asmuo)

 

Revizorė

 • Silva Katutytė – UAB „Randres Reb“ vykdančioji direktorė

Finansininkė

 • Silva Tamošiūnienė

Administratorė

 • Daiva Urmonienė