Veiklos gairės

Klubo veikla organizuojama

  • sekcijomis pagal visus Universiteto fakultetus

Klubo veiklos kryptys:

  • įvairių renginių ir projektų inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas
  • kultūrinės ir šviečiamosios, konsultavimo ir tarpininkavimo, labdaringos bei lobistinės veiklos plėtojimas
  • informacijos apie Universitetą bei absolventų klubą sklaida bei viešimas

Tradiciniai Alumni renginiai:

  • absolventų susitikimai ir konferencijos
  • renginiai akademiniam jaunimui
  • popietės universiteto senjorams
  • visuotiniai susirinkimai